Contributie

Per maand

1 tot 16 jaar 1 lesuur € 12,50
16 jaar en ouder 1 lesuur € 14,50
Ouder en kindgym 1 lesuur € 14,50
Recreatief turnen 1,5 uur € 16,00
Selectie turnen 2 lesuren € 20,00
     
Meer dan één les per week per extra les € 7,00


Bondscontributie 2021 per kwartaal

Te innen in Januari – April – Juli – Oktober

0 t/m 15 jaar € 5,80
16 jaar en ouder € 7,15

  


Wijze van betaling
:

Betaling van contributie kan slechts door middel van automatische incasso. Vult u daarvoor de machtiging op het aanmeldingsformulier in?

Mocht u het niet eens zijn met een overschrijving, dan kunt u binnen 30 dagen uw overschrijving ongedaan maken, graag wel contact opnemen met de penningmeester.

Indien incasso niet mogelijk is zullen wij €2,50 administratiekosten in rekening brengen.

 

Opzegging: De opzegtermijn is minimaal 1 volledige kalendermaand. Opzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie doorgegeven worden.

 

 

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?
Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdsportfonds of via de gemeente Oldambt.

Via de onderwijsinstelling of jeugdhulpverlening kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat iedereen in de samenleving actief kan zijn. Daarom is er het participatiefonds voor de ondersteuning van de contributie voor de gymvereniging. Klik hier voor meer informatie.