Contributie

Contributie tarief per maand

1 tot 16 jaar 1 lesuur € 13,50
16 jaar en ouder 1 lesuur € 15,50
Ouder en kindgym 1 lesuur € 15,50
Recreatief turnen 1,5 uur € 17,00
Selectie turnen 2 lesuren € 21,00
     
Meer dan één les per week per extra les € 7,00


Bondscontributie 2023 per kwartaal
Te innen in Januari – April – Juli – Oktober

0 t/m 15 jaar € 6,90
16 jaar en ouder € 8,50

  


Wijze van betaling
:

Betaling van contributie kan slechts door middel van automatische incasso. Vult u daarvoor de machtiging op het aanmeldingsformulier in?
Mocht u het niet eens zijn met een overschrijving, dan kunt u binnen 30 dagen uw overschrijving ongedaan maken, graag wel contact opnemen met de penningmeester.
Indien incasso niet mogelijk is zullen wij €2,50 administratiekosten in rekening brengen.

Opzegging: De opzegtermijn is minimaal 1 volledige kalendermaand. Opzeggingen moeten schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie doorgegeven worden.

  

Een laag inkomen, maar uw kind wil wel graag sporten?
Wilt u uw kind laten sporten maar laat uw financiële situatie dit niet toe, dan kunt u een beroep doen voor financiële ondersteuning bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Via de onderwijsinstelling, sociaal werk of jeugdhulpverlening kunt u een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl/groningen

 

Met het motto 'iedereen moet kunnen sporten' helpt Jeugdfonds Sport & Cultuur gezinnen met een laag inkomen, met het betalen van de contributie.