Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Sportclub Kwiek Olympiádos Scheemda. Vanzelfsprekend hecht onze vereniging veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom heeft het bestuur beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens (Privacybeleid Sportclub Kwiek Olympiádos) vastgesteld. Met deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als u deze zelf aan de vereniging of een van haar leden verstrekt. De vereniging verzamelt voornamelijk, maar niet uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

 • roepnaam en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;.

De persoonsgegevens van onze leden verwerken wij in het systeem DigiMembers dat door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) beschikbaar wordt gesteld. Dat systeem voldoet aan de nieuwe privacyregelgeving. De persoonsgegevens van sponsoren en onze trainers nemen wij op in een beveiligd Exceldocument.

Wij hebben besloten alleen foto’s van leden op onze website en op facebook te plaatsten, indien wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van het lid, diens ouder of wettelijke verzorger.

Onze vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Indien het voor u belangrijk is dat onze trainer(s) op de hoogte zijn van uw medische situatie of de medische situatie van uw kind, dan kunt u dit bij onze trainer(s) aangegeven.


Doeleinden gegevensverwerking
Wij verwerken uw gegevens voor zover dit nodig is in verband met uw lidmaatschap en alleen als daar een rechtmatige grondslag voor bestaat. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het effectueren van het lidmaatschap;
 • voor het verzenden van nieuwsbrieven;
 • ter identificatie;
 • om contact met u op te nemen of te onderhouden;
 • voor het leveren van diensten;
 • voor het afhandelen van klachten.

Het bewaren en beveiligen van uw persoonsgegevens
De vereniging heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo is onze website vellig gemaakt door gebruik van een https - verbinding en worden adequate systeembeveiligingsmaatregelen in acht genomen om uw gegevens te beschermen. De persoonsgegevens van onze leden worden in een beveiligde omgeving (digitaal systeem DigiMembers). De persoonsgegevens van onze sponsoren en trainers worden eveneens in een beveiligd document bewaard.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om het lidmaatschap of sponsorcontract te effectueren. Dat betekent dat wij de gegevens van u en/of uw zoon of dochter na beëindiging van uw lidmaatschap of het sponsorcontract verwijderen. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden zoals de KNGU, indien dit noodzakelijk is in verband met het lidmaatschap van de vereniging. Indien wij de gegevens wensen te verstrekken aan derden terwijl dit niet noodzakelijk is met het oog op het lidmaatschap zullen wij u daarvoor om toestemming vragen, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten aanvullen, corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te verzoeken om beperking van het gebruik, om bezwaar te maken of ons te verzoeken om uw gegevens naar een door u genoemde organisatie te sturen. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden zullen wij dit doorgeven aan alle andere organisaties, waaronder de KNGU, die de betreffende gegevens van onze vereniging hebben ontvangen.

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat doen per e-mail via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door een brief te sturen naar Annelies Olthof, Tulpstraat 26, 9679 ER te Scheemda. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Daarom vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt een veilige kopie maken door in ieder geval uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken.

Wij streven er naar om binnen vier weken schriftelijk op het desbetreffende verzoek te reageren.

Links naar andere websites
Onze website gebruikt geen cookies, maar kan wel links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van onze vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy statements van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De vereniging behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op de website zullen steeds de meest recente versies worden opgenomen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen u hierover te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht sinds 25 mei 2018.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


Annelies Olthof
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.