Geschiedenis

Kwiek Olymphia + Dos

Geschiedenis Kwiek Olympiados

Sportclub Kwiek Olympiádos Scheemda maakt eind aan verzuiling

De gymnasten van Scheemda vinden elkaar

Van onze verslaggever Marcel Looden

SCHEEMDA - Breken met tradities is vaak moeilijk. Daarom hikten de bestuurders van de gymclubs DOS en Kwiek Olymphia heel lang tegen een ‘huwelijk’ aan. Er werd wel eens overlegd, er werd een hengeltje uitgegooid maar het ja-woord werd nooit uitgesproken. Toen beide bestuurders echter zonder voldoende leiding zaten besloten ze het er toch maar op te wagen. Zodat het na meer dan zestig jaar in het dorp Scheemda is gedaan met de verzuiling op gymnastiekgebied. Sportclub Kwiek Olympiádos Scheemda, zo heet de nieuwe vereniging.
Heijo Drenth is de penningmeester van de nieuwe vereniging, hij was hiervoor heel lang betrokken bij Kwiek Olymphia. Hij vertelt dat in 1933 de vereniging Kwiek werd opgericht en met zeventig leden begon. Dat aantal steeg snel en de nieuwkomers oefenden niet alleen met verschillende turntoestellen. Ze namen ook deel aan wandeltochten en speelden handbalwedstrijden. De uitvoeringen vonden plaats in het legendarische hotel Panman.
Nederland verzuilde in die jaren en zo zag in 1935 de AGVS het licht, de Arbeiders Gymnastiek Vereniging Scheemda. Twee jaar daarna volgde Door Oefening Sterk, het honk voor de christelijke Scheemders. Door die concurrentie daalde het aantal leden van Kwiek. Na de oorlog ging het in dat opzicht weer beter en braken mooie tijden aan. Drenth noemt de naam van Koeno Koers, die vele gymnasten de kneepjes van het ‘vak’ bijbracht en ook bestuursfuncties binnen de club vervulde en nu erelid is. Tot 1980 hield het dorp drie verenigingen. In dat jaar volgde de fusie tussen de AGVS, die toen Sportclub Olymphia heette, en Kwiek. Kwiek Olymphia was in het vervolg de grote club, met in de laatste periode driehonderdvijftig leden en met zeer professionele uitvoeringen. DOS was het ‘kleine broertje’, tachtig leden sterk en gehecht aan de christelijke signatuur.

Tradities:

Beide verenigingen kregen tegenslagen te verduren, zo werden de gemeentelijke subsidies teruggebracht. Maar aanleiding tot een innige samenwerking waren ze niet. “We hebben wel eens gepraat maar het kwam er nooit van”, zegt Drenth. Zoals gezegd, breken met tradities is moeilijk. In het begin van dit jaar werd alles plots anders toen de club van Drenth een leidster zag vertrekken. “DOS had toen ook behoefte aan een leider en we hebben toen samen een nieuwe persoon aangetrokken. En toen hebben we gezegd dat we ook maar moesten fuseren:’
De oprichtingsvergadering van de nieuwe Sportclub Kwiek Olympiádos Scheemda was deze week. Officieel moet je trouwens schrijven Sportclub KWIEK OLYMPIADOS Scheemda. Drenth is de nieuwe penningmeester, voormalig DOS’er Eky Kranenborg de secretaris, de nieuwe voorzitter heet Agatha Kok. Drenth ziet de fusieclub helemaal zitten. “We hebben meer leden en meer bestuurders, we kunnen rendabeler werken. Een oprichtingsshow is al gepland:’ En wat ook mooi is, een geschenk van de nationale bond is er ook. De nieuwe vereniging mag volgend jaar het Nederlands kampioenschap Acrogymnastiek organiseren.

Bron: Groninger Dagblad, juli 2001